Almarna 11 maj - bakgrund

Åratal av missnöje mot försämringen av Stockholms miljö;
rivningar och kontorisering i city, ökad biltrafik, färre parker och
grönytor mm fick ett alltmer laddat uttryck i protesterna mot beslutet
att fälla almarna i Kungsträdgården, ett onödigt och illa underbyggt beslut.

Det påstods att tunnelbanestationen bara kunde byggas om almarna fälldes, men den kunde ju i själva verket sen lätt anpassas med bevarande av träden.
Alltfler av stadens invånare kände att demokratin hade blivit ihålig. Beslutet att fälla de vackra träden (och riva det populära tehuset) sågs av många som ytterligare ett exempel på att befinna sig utanför och bli överkörda av makthavarna. En enkät visade att 70 procent av stockholmarna ville ha träden kvar.

Miljögruppen Alternativ Stad* hade samordnat mycket av oppositionen
mot beslutet. När ärendet hade vandrat genom alla instanser, när det sista
formella beslutet efter det sista överklagandet undanröjts och det var dags för att fälla träden, då brast tålamodet. Gatukontoret hade valt natten den 11 maj 1971 för att under skydd av polisen fälla träden, mitt under lövsprickningen.

Via telefonkedjor (den tidens Facebook) strömmade stockholmare till platsen och efter några timmars tumult hindrades fällningen. Inom loppet av en vecka tog sig omkring en kvarts miljon människor till platsen och visade sin vilja att försvara träden. En scen byggdes för alla slags uppträdanden dygnet runt, spontana och från olika artister, bland andra Cornelis Vreeswijk och Bernt Staf. Rätt som det var framträdde Operakören på taket med en hyllning till aktionen.

Under en vecka växte en liten tältstad fram där människor vakade över träden dygnet runt. Händelsen väckte uppmärksamhet från Rio och New York till Prag och Tokyo. Debatten om stadsplanering och demokrati tog fart och efter en vecka gav politikerna i staden och Landstinget upp.

Segern gav en ordentlig skjuts åt miljörörelsen på många håll.

Några källor:
Film: Almarna i Kungsträdgården
P3 – dokumentär: Almstriden
Webbinfo, bilder mm:
Stadens hjärta, om cityomvandlingen (där almstriden ges en central roll).
Anders Gullberg, Stockholmsforskare
Demokratin utmanas, almstriden och det politiska etablissemanget,
Daniel Helldén, avhandling i statsvetenskap Sthlms Universitet
Den alternativa staden, avhandling i etnologi, Ulf Stahre
Från almstrid till trängselskatt - De stora slagen om Stockholm, nyutkommen bok, Karlsson/Tenfält

Åter till Almstriden 40 år - startsida